تاریخ انتشار: 25 مهر 1394 - 9 سال پیش
موضوع:‌ سیاسی
شماره: 1934

رییس ستاد انتخابات کشور: شواهد حاکی از برگزاری انتخاباتی پرشور و رقابتی است