تاریخ انتشار: 28 تیر 1395 - 8 سال پیش
موضوع:‌ حوادث
شماره: 2832

آتش سوزی یکباب منزل مسکونی در بلوار شهید مطهری با اقدام سریع آتش نشانان مهار شد