تاریخ انتشار: 11 اردیبهشت 1396 - 7 سال پیش
موضوع:‌ اقتصادی
شماره: 3255

وزیر کار از افزایش 20 و نیم درصدی حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبر داد.