تاریخ انتشار: 13 مرداد 1397 - 6 سال پیش
موضوع:‌ اقتصادی
شماره: 3908

اقدامات کیفی شرکت گاز استان گیلان در جهت افزایش رضایتمندی مشترکین