تاریخ انتشار: 5 مهر 1397 - 6 سال پیش
موضوع:‌ سیاسی
شماره: 4032

جلسه هیئت دولت؛ تصویب موادی از لایحه مطبوعات و خبرگزاری‌ها