تاریخ انتشار: 9 آبان 1398 - 5 سال پیش
موضوع:‌ اقتصادی
شماره: 4618

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت : تامین منابع مالی موجبات رونق واحدهای تولیدی را فراهم می آورد