تاریخ انتشار: 1 دی 1402 - 6 ماه پیش
موضوع:‌ اجتماعی
شماره: 8638

رشت در مسیر تحول؛ بازدید رئیس شورا، اعضای شورای اسلامی و شهردار رشت از عملیات اجرایی تعریض پل پستک