اجتماعی 09 آذر 1394 - 9 سال پیش زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
کپی شد!
0

شناسایی پتانسیل تولید 3 هزار مگاوات برق از انرژی بادی در منطقه منجیل

به گزارش آفتاب شمال : مهندس عظيم بلبل آبادي مديرعامل شركت سهامي برق منطقه اي گيلان در گفتگو با اصحاب رسانه های جمعی  ضمن برشمردن توانمنديهاي صنعت برق استان بیان داشت:
3 بخش در صنعت برق گيلان
     مديرعامل شركت سهامي برق منطقه اي گيلان در مورد بخشهاي صنعت برق در اين استان گفت :
صنعت برق در استان گيلان 3 محور اصلي دارد كه بخش توليد انرژي برق از طريق نيروگاهها به عنوان اولين بخش محسوب مي شود.دومین بخش آن نيز انتقال و فوق توزيع نيروي برق است كه در حوزه كاري شركت سهامي برق منطقه اي گيلان قرار دارد و سطوح ولتاژي 400 – 230- 132 و 63 كيلوولت را شامل مي شود و سومين محور نيز توزيع انرژي در سطح ولتاژ كمتر از 20 كيلوولت است و اين بخش در حيطه كاري شركت توزيع نيروي برق استان قرار دارد.
وي افزود : انرژي توليد شده در نيروگاهها از طريق خطوط انتقال و فوق توزيع به نزديكي مراكز مصرف مانند شهرها و كارخانجات رسانده مي شود و در نزديكي شهرها مجدداً به سطوح ولتاژي پايين تر از 20 كيلوولت تبديل مي شود و در اختيار مصرف كنندگان اعم از خانگي ، كشاورزي ، عمومي و . . . قرار مي گيرد.
توانمنديهاي برق گيلان
    وي در مورد توانمنديهاي برق در استان گيلان گفت :
خوشبختانه در سطح استان در بخش انتقال و فوق توزيع توانمند هستيم و در حال حاضر حدود 60 دستگاه پست انتقال و فوق توزيع در حال بهره برداري داريم كه شامل يك دستگاه پست 400 كيلوولت ، 13 دستگاه پست 230/63 كيلوولت ، 2 دستگاه پست 132 كيلوولت و 44 دستگاه پست 63/20 كيلوولت است كه تامين انرژي مطمئن و پايدار از طريق اين پست ها در سطح استان گيلان با ظرفيت اسمي حدود 6600 مگاولت آمپر صورت مي گيرد و ارتباط پستهای موجود نيز از طريق حدود 2800 كيلومتر مدار خطوط در سطوح ولتاژي مختلف انجام مي شود .
محدوده جغرافيايي برق گيلان
     وي در مورد محدوده جغرافيايي كاري برق در استان گفت :
محدوده جغرافيايي كار شركت سهامي برق منطقه اي گيلان، فقط استان گيلان است و شبكه هاي موجود فقط در داخل استان در حال بهره برداري هستند .
ميزان توليد و مصرف استان
    وي اضافه كرد :هم اكنون 2816 مگاوات برق در گيلان توليد مي شود و ميزان مصرف در اين فصل حدود 800 مگاوات است. يعني بيش از حدود 3 برابر ميزان مصرف ، انرژي برق توليد مي كنيم که مازاد آن به استانهاي همجوار مانند مازندران – زنجان – آذربايجان و تهران صادر مي شود.
خطوط انتقال و اتلاف انرژي برق
    وي در مورد اتلاف انرژي برق از طريق خطوط انتقال گفت:
اصولاً انتقال انرژي با اتلاف همراه است به همين دليل براي مسافت هاي طولاني و مسيرهاي دور بعد از توليد برق در نيروگاهها از سطوح ولتاژ بالا یعنی 400  ، 230، 132 و 63  كيلوولت استفاده مي كنيم تا ميزان تلفات تقليل  پيدا كند .
كاهش ميزان تلفات :
    وي افزود : خوشبختانه با تمهيدات لازم در حال حاضر ميزان تلفات انرژي برق كاهش يافته است بطوري كه از حدود 3/5 درصد تلفات در سال هاي گذشته اين رقم در سال 92 به 2/1 درصد و در سال 93 به ميزان 1/71 درصد تقليل يافته است و اين ميزان كاهش تلفات، دستاورد بزرگي براي صنعت برق استان محسوب مي شود و اين توفيق با ايجاد پست ها و نيروگاههاي جديد و تعمير و نگهداري به موقع تجهيزات حاصل شده است .
مهندس بلبل آبادي آنگاه با اشاره به اتلاف انرژي در بخش توزيع نيروي برق گفت :
در بخش توزيع كه در حيطه كاري شركت توزيع نيروي برق استان گيلان است تلفات انرژي برق وجود دارد و به دليل طول بسيار زياد شبكه در اين بخش تلفات بيشتر از بخش انتقال و فوق توزيع است .وي اضافه كرد:در سال هاي گذشته ميزان تلفات در بخش توزيع حدود 13/5 درصد بود كه در طي سال گذشته و امسال اين رقم به حدود 11/6 درصد محدود شده است .
امكانات خوب
    وي آنگاه به توانمندي و امكانات خوب برق و توزيع نيروي برق استان اشاره كرد و افزود :
به لحاظ تجهيزات و امكانات ، ماشين آلات ، نگهداري و تعميرات و خدمات رساني در حوادث قهريه خوشبختانه شركت سهامي برق منطقه اي گيلان و توزيع نيروي برق از امكانات كافي برخوردار هستند ولي در برف سنگين سال 83 و سال هاي اخير بحث عدم امكان تردد، از مشكلات مهم بود که در آن ايام خدمات رساني را دچار مشكل كرده بود .
هزينه پرداخت نمي شود
    وي در مورد احداث خطوط انتقال و فوق توزيع و در زمين مردم گفت: طبق ماده 18 قانون سازمان برق ايران براي مسير و حريم خطوط انتقال و فوق توزيع نيروي برق اصولاً هيچ گونه هزينه اي پرداخت نمي شود .
مهندس بلبل آبادي اضافه كرد :
اما صاحبان و مالكان اراضي مسير به صورت سطحي مي توانند از زمين خودشان مطابق روال گذشته بهره برداري داشته باشند .
وي افزود : چنانچه در اثر عبور خطوط جديد اگر اعياناتي در حريم واقع شود هزينه هاي مذكور مطابق قيمت كارشناسي روز پرداخت مي شود و همچنين اگر در محل احداث پايه هاي اين خطوط انتقال برق ، خسارت هاي كشاورزي وارد شود در اين بحث هم طبق قيمت كارشناسي روز هزينه هاي مربوطه پرداخت مي شود ولي از بابت حريم ، طبق قانون پرداخت هزينه پيش بيني نشده است و علاوه بر اينها نهال كاري در حريم خط نبايد صورت بگيرد مگر اين كه ارتفاع درخت ها بسيار محدود باشد وبه لحاظ حوادث الكتريكي مشكلاتي را ايجادنكند .
افت فشار برق در استان
    وي در مورد افت فشار برق در تولم شهر و روستاهاي اطراف گفت : طبيعت زيباي گيلان چالش هايي را براي صنعت برق بوجود مي آورد. از جمله بحث وجود رطوبت در سطح استان گيلان است که  باعث خوردگي در بخش هاي خطوط مي شود و به افت ولتاژ دامن مي زند. در بعضي از نقاط شبكه هاي موجود، نياز به بازسازي،  ترميم و بهينه سازي دارند ولي ما در توليد برق مشكلي نداريم و هم اكنون 3 برابر ميزان مصرف گيلان در اين استان برق توليد مي شود.در بخش انتقال و فوق توزيع بخصوص در بخش توزيع چالش هايي وجود دارد و نياز به سرمايه گذاري است ..
خطوط انتقال ضرر ندارد؟
    مدير عامل شركت سهامي برق منطقه اي گيلان در مورد بحث آسيب هاي خطوط انتقال گفت :
در بحث آسيب هاي خطوط انتقال و فوق توزيع نيروي برق براساس مطالعات جهاني اين موضوع نه صددرصد تاييد و نه صددرصد تكذيب شده است .ولي اگر در فواصل خيلي نزديك با خطوط فشار قوي واقع شويم ممكن است خساراتي را به همراه داشته باشد اما اگر اين خطوط در نزديكي شهر يا روستاها باشد به هيچ وجه مشكلي را ايجاد نخواهد كرد.
6 نيروگاه در گيلان
  مهندس  بلبل آبادي در مورد نيروگاههاي  استان گيلان گفت:
در استان گيلان از 6 نيروگاه بزرگ و كوچك بهره برداري مي كنيم كه 3 نيروگاه از سوخت هاي فسيلي بهره مي گيرند و اين نيروگاهها شامل، نيروگاه سيكل تركيبي گيلان واقع در شهر صنعتي رشت به عنوان بزرگترين نيروگاه استان با ظرفيت توليد 1306 مگاوات، نيروگاه سيكل تركيبي پره سر با ظرفيت 968 مگاوات و نيروگاه لوشان با ظرفيت توليد 360 مگاوات هستند .
وي افزود:3 نيروگاه بخش انرژي هاي پاك نيز شامل نيروگاه بادي منجيل با ظرفيت توليد 92/3 مگاوات ، نيروگاه آبي سد سپيدرود با ظرفيت 5/87 مگاوات ونيروگاه سد تاريك با ظرفيت 3/4 مگاوات درحال بهره برداري هستند .
3 هزار مگاوات و موهبت الهي
وي اضافه كرد: براساس مطالعات انجام شده پتانسيل ايجاد 3 هزار مگاوات برق درسايت هاي بادي منطقه منجيل شناسايي شده است كه درحقيقت يك موهبت الهي بزرگي براي گيلان به شمار مي رود و درهمين راستا مذاكرات اوليه با بخش خصوصي براي توليد انر‍ژي بادي آغاز شده است .
انرژي خورشيدي :
مديرعامل شركت سهامي برق منطقه اي گيلان در مورد انرژي خورشيدي گفت : استفاده از انرژي خورشيدي يكي از رويكردهاي صنعت برق است ولي تعداد روزهاي آفتابي در استان گيلان نسبت به ساير استانها بسيار محدود است و درنتيجه در شرايط حاضر در گيلان بهره گيري از اين انر‍ژي به لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيست ولي در ديگر استانهاي كشور كه روزهاي آفتابي فراواني دارند مانند خوزستان – اصفهان و فارس استفاده از اين انرژي در دست پيگيري است .
پروژه های آینده
     مهندس بلبل آبادی مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان درمورد پروژه های آینده گفت :
درحال حاضر پروژه های دردست اقدام در 3 بخش قراردارند. بخشی از آنها درآینده ای نزدیک بهره برداری می شوند و بخشی دیگر مراحل مقدماتی عملیات اجرایی شان آغاز شده است وبخش سوم نیز پروژه هایی است  که در مراحل برگزاری مناقصه و سایر تشریفات برای عملیاتی شدن قرار دارند.
پروژه مسکن مهر
      وی افزود : پروژه پست مسکن مهر شهر رشت با 90 درصد پیشرفت فیزیکی ظرف 2 ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید ، برای تغذیه این پست یک خط 63 کیلوولت 4 مداره با طول خط 3/7 کیلومتر استفاده شده است .
پروژه غرب گیلان
   وی اضافه کرد : پروژه غرب گیلان ، احداث خط 4 مداره رشت شمالی – انزلی – پره سر است که هم اکنون مراحل فونداسیون این خط 4 مداره با پیشرفت فیزیکی 60 درصد در دست انجام است و این پروژه برای پایداری برق غرب گیلان بسیار حایز اهمیت است .
ویژگیهای خط 4 مداره
    وی با اشاره به ویژگیهای خط 4 مداره گفت : در سال های پیش برای ایجاد خطوط 4 مداره باید 2 خط 2مداره احداث می شد ولی با تمهیدات لازم، زحمتکشان متعهد و متخصص و پرتلاش صنعت برق استان گیلان با رویکرد خلاقیت و نوآوری موفق شدند حریم مسیر اشغال شده توسط خطوط را با استفاده از خطوط 4 مداره به میزان حدود  35 درصد تقلیل دهند که این اقدام ارزنده یک موفقیت بزرگ برای برق گیلان محسوب می شود و این خط 4 مداره با ظرفیت مجموع 80 مگاولت آمپر سالیان سال منطقه را از ایجاد پست جدید بی نیاز خواهد کرد .
درانزلی پست 63/20     
      وی آنگاه در ادامه مباحث ایجاد پروژه های جدید گفت : در بندرانزلی پست 63/20 کیلوولت با ظرفیت نامی 80 مگاولت آمپر درمراحل مقدماتی احداث است و طی 15 ماه آینده انشاء الله به بهره برداری خواهد رسید .
صومعه سرا پست 63/20
    وی افزود : در صومعه سرا نیز پست 63/20 کیلوولت با ظرفیت نامی 80 مگاولت آمپربا پیشرفت فیزیکی 19 درصد در سال 1395 به بهره برداری خواهد رسید .
شهرصنعتی رشت
در رشت، و در شهرصنعتی سپیدرود نیز پست 63/20 برای صنایع مدنظر است که این پست نیز 17 درصد پیشرفت فیزیکی دارد .
پست های جدید دیگر
     وی اضافه کرد : همه پروژه ها براساس مطالعات 5 ساله و10 ساله و اخذ موافقت نامه اجرایی می شود و درهمین ارتباط یک پست جدید برای گلسار رشت با ظرفیت 80 مگاولت آمپر و برای آج بیشه ، منطقه سلیمانداراب رشت و منطقه ضیابر پست های 20/63 به صورت GIS مد نظر است که استفاده از GIS باعث کاهش آسیب های زیست محیطی می شود و زمین مورد استفاده پست ها نیز به نصف تقلیل می یابد .
وی اضافه کرد : پروژه های در دست اجراء هزینه ای بالغ بر 43 میلیارد تومان به خودش اختصاص داده است و پروژه های جدید در دست مناقصه نیز با هزینه 64 میلیارد تومان اجرا خواهند شد.
مدیریت مصرف انرژی
مهندس بلبل آبادی در مورد مدیریت مصرف انرژی گفت :
مدیریت مصرف انرژی به مفهوم استفاده نکردن از انرژی برق نیست بلکه درخواست ما این است که به هر میزانی که نیاز دارید از برق استفاده کنید ، منتهی به طور بهینه ومطلوب استفاده کنید .
وسایل پرمصرف
     وی افزود : بیش از 20 درصد وسایل برقی منازل مانند جاروبرقی – ماشین لباسشویی – ماشین ظرفشویی – اتو- سشوار و … پرمصرف هستند که باید  از این وسایل درساعات اوج مصرف یا پیک بار استفاده نشود.
وی افزود : ساعات اوج مصرف در فصل تابستان بین ساعات 11 صبح تا 16 عصر است که مصرف برق به اوج خود می رسد و در شب ها نیز از ساعت 20 الی 22 در فصل تابستان شاهد بیشترین مصرف انرژی برق هستیم .
وی اضافه کرد : در فصل زمستان نیز ساعات اوج مصرف برق در شب ها از 18 الی 22 است. در این ساعات سعی کنید از تجهیزات پرمصرف استفاده نکنید.
مشترکین گیلان و صرفه جویی
       مهندس بلبل آبادی مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان اضافه کرد :
 استان گیلان یک میلیون و 270 هزار مشترک مصارف خانگی و عمومی دارد. اگر هرمصرف کننده برق، یک لامپ  غیرضروری را خاموش کنند به میزان 127 مگاوات، معادل تولید یک نیروگاه صرفه جویی می شود.

نویسنده
خبرنگار آفتاب شمال
مطالب مرتبط
  • نظراتی که حاوی فحش و افترا به هیچ عنوان پذیرفته نمیشوند
  • حتما با کیبورد فارسی اقدام به ارسال دیدگاه کنید فینگلیش به هیچ هنوان پذیرفته نمیشوند
  • موارد درگیری با کاربران در پاسخ به نظرات دیگر کاربران پذیرفته نمی‌شود.
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *